Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2014

YoursBlood

small-town-equestrian:

so i’ve been taking photos for quite some time now but this

image

is quite possibly

image

my fAVORITE PICTURE EVER

YoursBlood
9932 35cb

hystericarosie:

here are two bunnies using another bunny as a couch

YoursBlood
5660 c32c
Reposted fromparkaboy parkaboy viasectum-sempra sectum-sempra
5667 3a39
Reposted fromamatore amatore viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
Nie liczy się pierwszy pocałunek,pierwszy raz w łóżku,pierwsze łzy rozczarowania,pierwsza kłótnia.Nie liczy się pierwszy otrzymany prezent będący dowodem,że postarano się dać ci coś,co uwielbiasz.Coś namacalnego i pięknego,aby przekazać siłę żywionego do Ciebie uczucia...Prawdziwa bliskość łączy dwoje ludzi wtedy,gdy wyznają przed sobą tajemnice.
— Jonathan Carroll - Kąpiąc lwa
Reposted fromsaphirka saphirka viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
YoursBlood
YoursBlood

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
Nie jestem tu chyba jedyną osobą, która chciałaby zapomnieć o swojej przeszłości...
— B. Grykowski, Piąty Anioł
Reposted fromMerlinka Merlinka viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
0332 7994
YoursBlood
YoursBlood
YoursBlood
7678 7462
Reposted frommartynkowa martynkowa viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
3375 3d89
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viasectum-sempra sectum-sempra
YoursBlood
YoursBlood
Katze und Igel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...